× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia Polanki Gdańsk

Poradnia zdrowia psychicznego i nerwic dzieci i młodzieży - Przychodnia Specjalistyczna

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:

  • Psychiatria dzieci i młodzieży


Adres

58-5525081; 552474
Jaśkowa Dolina 7
80-252 Gdańsk

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1